تزریق چربی به واژن

تزریق چربی به ناحیه تناسلی

تزریق چربی به ناحیه تناسلی؛ یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت برای زنان، و طراوت ناحیه تناسلی به خصوص ناحیه تناسلی می باشد.از انجا که تزریق چربی توسط خانم دکتر مصباح متخصص زنان و زایمان و عضو جراحان امریکا در امریکا نتایج بهبود چشمگیری دربهبود بیماران ایجاد کرده و ماندگاری بالایی داشته ودر عین …

تزریق چربی به ناحیه تناسلی ادامه »